Fizika

Že več kot 30 let uspešno inštruiram matematiko in fiziko za osnovne in vse srednje šole.

Poučujem v pomoč do pozitivne ocene ali kot nadgradnja šolske snovi. Prav tako pomagam pri nadarjenih učencih, ki se pripravljajo na šolska ali republiška tekmovanja.

Priprava učencev in dijakov na zaključne izpite in maturo.

Pri PRIPRAVAH NA MATURO in PRIPRAVLJANJU NA POPRAVNE IZPITE imam 100% uspeh, poleg tega učenca pripravim na test tudi “psihološko”.

Pomagam tudi pri izdelavi seminarskih nalog.

Leta izkušenj.
Uspeh zagotovljen!

Ali veste, kaj je fizika?

Fízika (grško φυσικός: fysikós – naraven, iz φύσις: fysis – narava) je znanstvena veda o naravi v najširšem pomenu. Fizika preučuje obnašanje snovi v prostoru in času in njeno vzajemno delovanje. Fizikalne teorije se navadno izražajo z matematičnimi zvezami. Uveljavljenim fizikalnim teorijam pravimo tudi fizikalni zakoni. Fizika pojasnjuje fizikalne pojave in pri tem uporablja fizikalne količine.

vir: (Wikipedija)