Java

Java je objektno usmerjeni, prenosljivi programski jezik, ki ga je razvil James Gosling s sodelavci v podjetju Sun Microsystems. Projekt, ki se je v začetku (leta 1991) imenoval Oak (hrast), je bil razvit kot zamenjava za C++. Jave ne smemo zamenjevati z jezikom JavaScript, ki ima podobno ime, ter podobno, C-jevsko skladnjo. Različica Java 1.0 je bila objavljena leta 1996, zadnja različica je 6.0 (avgust 2007). Javo vzdržuje in posodablja Oracle – Sun Microsystems.

primer kode v JAVI

java