Informatika

Zadnjih nekaj let inštruiram tudi računalništvo in informatiko, prav tako vse predmete povezane z informatiko (Algoritmi in programski jeziki, Računalniška omrežja, Podatkovne baze, Operacijski sistemi, MS Office, MS Word, MS Excel, MS Acces, OpenOffice, Gimp, …).

Programski jeziki, ki jih uspešno inštruiram: androidPHPHTMLSQLSQL+C/C++C#JavaJavascript 

Poučujem v pomoč do pozitivne ocene ali kot nadgradnja šolske snovi. Prav tako pomagam pri nadarjenih učencih, ki se pripravljajo na šolska ali republiška tekmovanja.

Priprava učencev in dijakov na zaključne izpite in maturo.

Pri PRIPRAVAH NA MATURO in PRIPRAVLJANJU NA POPRAVNE IZPITE imam 100% uspeh, poleg tega učenca pripravim na test tudi “psihološko”.

Pomagam tudi pri izdelavi seminarskih nalog.

Leta izkušenj.
Uspeh zagotovljen!

Ali veste, kaj je informatika?

Informátika je znanost o sistematični obdelavi podatkov, še posebno o samodejni obdelavi s pomočjo računalnikov. Gledano zgodovinsko se je informatika razvila iz matematike, medtem ko imajo računalniki svoj začetek v elektroniki. Računalniki so pri tem samo naprave, ki omogočajo teoretične zamisli informatike preveriti v praksi.

Izraz informatika so skovali iz besed informacija in avtomatika v petdesetih letih 20. stoletja v Evropi. Informatika je prodrla na skoraj vsa področja. Prihod interneta je to še pospešil. Na področju logistike in medijev je informatika povzročila revolucijo. Večkrat se prisotnosti informatike v neki napravi niti ne zavedamo.