C/C++

C++ (C plus plus; izgovorjava [cé plús plús] je splošnonamenski računalniški programski jezik. V C++ so podatkovni tipi statični, zapis kode je prost. Jezik podpira večparadigmatično proceduralno programiranje, podatkovno abstrakcijo, objektno usmerjeno in generično programiranje. C++ je razvil danski računalnikar Bjarne Stroustrup, ki je delal v Bellovih laboratorijih, leta 1983. Prvotno se je jezik imenoval »C with Classes« (C z razredi) in je bil razširitev programskega jezika C. Od 90. let je eden najbolj priljubljenih komercialnih programskih jezikov. Najprej so C-ju dodali razrede, nato med drugim virtualne funkcije, preobložitev operatorjev (operatorski ad-hoc polimorfizem), večkratno dedovanje, predloge in rokovanje z izjemami.

primer kode v C++-ju

cplus